misc2     Cercul de Donatori este un mecanism de strângere de fonduri care vizează în principal donatorii individuali. Implementat pe plan local sub egida The Funding Network, în parteneriat cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare, acest mecanism vine cu o nouă abordare în atragerea de fonduri, prin care donatori sau grupuri de donatori propun proiecte şi se reunesc pentru a le susţine.

Proiectele sau ideile de proiect vor fi descrise într-o scurtă prezentare de 6 minute, urmată de alte 6 minute de întrebări şi răspunsuri în cadrul evenimentului ce va avea loc în 11 decembrie 2015.

Vor participa peste 50 de donatori persoane fizice sau reprezentanţi ai unor companii care vor susţine financiar proiectele în cadrul unor sesiuni de anunţare a angajamentelor de plată. Cine poate trimite aplicaţie? Organizaţiile sau grupurile de iniţiativă care îşi desfăşoară activitatea în Ţara Făgăraşului.

Bugetul proiectului: 2500 lei

Perioada de implementare: Ianuarie – Mai 2016

Proiectele vor viza oricare dintre domeniile cultural artistic: pictura, fotografie, film, teatru, muzica,dans, tradiţii locale.

Acste proiect trebuie:

  • să contribuie la propagarea sau dezvoltarea domeniului respectiv în Ţara Făgăraşului
  • să sporească gradul de conştientizare al comunităţii referitoare la importanţa domeniului cultural-artistic
  • să faciliteze implicarea activă a comunităţii în viaţa cultural artistică a Ţării Făgăraşului
  • să încurajeze iniţiativele de dezvoltare în domeniile cultură şi artă.

Detalii complete se pot găsi în formularul de aplicare pe care îl puteţi descarca aici .

Calendar:

Data limită pentru trimiterea aplicaţiilor : 19 noiembrie 2015

Selecţie proiecte: 20-23 noiembrie 2015

Anunţare rezultate proiecte: 24 noiembrie 2015

Comitetul de selecţie este format din membri ai Cercului de Donatori Ţara Făgăraşului: Alina Zară, Andreea Cristea, Diana Gribincea Popa, Oana Mitea, Elena Băjenaru

Pregătiri pentru susţinerea prezentărilor în cadrul evenimentului: 3-10 decembrie 2015.

Fiecare echipă va pregăti o prezentare de 6 minute a ideii de proiect pe care o va susţine în cadrul evenimentului din 11 decembrie. Apoi trebuie să răspundă la o sesiune de întrebări venite din partea participanţiilor timp de 6 minute.

Echipele vor beneficia de consultanţă din partea echipei FCTF în pregătirea evenimentului şi întâlnirea cu donatorii.

Strângerea fondurilor conform angajamentelor de plată anunţate în timpul evenimentelor se va face până în 30 decembrie. Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului decontează cheltuieli administrative de 10% din totalul sumelor mobilizate.

Contractarea şi acordarea finanţărilor către proiectele prezentate în cadrul evenimentului se va face în luna Ianuarie 2016.

Mult succes![/fusion_text][/fullwidth]