Ce este o fundație comunitară?

O Fundație Comunitară este acea organizație non-profit care mobilizează resurse din comunitate și le utilizează pentru rezolvarea unor nevoi identificate în comunitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor dintr-o zonă geografică specifică ( in cazul nostru Tara Făgărașului).

Fundația folosește mecanisme diverse pentru a mobiliza resurse din comunitate (sponsorizări, donații, evenimente de atragere de fonduri, donații salariale, marketing comunitar etc.), oferind oportunitatea sponsorilor și donatorilor de a direcționa resursele proprii către acele zone și domenii care sunt de interes pentru aceștia și pentru comunitate.

Pe baza acestor resurse, fundația finanțează inițiative locale propuse de organizații non-profit, lideri comunitari sau persoane talentate. În același timp, fundația identifică în mod activ nevoi ale comunității, stimulând angajamentul donatorilor și formarea de parteneriate pentru abordarea acestora.

Fundația comunică în permanență cu donatorii și cu beneficiarii, asigurându-se că resursele donatorilor sunt bine direcționate și au rezultatele așteptate.

Mai multe informații despre mișcarea Fundațiilor Comunitare:

www.fundatiicomunitare.ro

www.wikipedia.org/wiki/Community_foundation

STANDARDELE FUNDAȚIILOR COMUNITARE DIN ROMÂNIA:

Fundația Comunitară Tara Fagarasului este parte a mișcării naționale de fundații comunitare, un program care a fost demarat în România în 2006 de Asociația pentru Relații Comunitare, ARC România.

Modelul de fundații comunitare este unul care în 2014 a implinit 100 de ani în SUA și a fost adaptat la contextul local cu sprijinul organizațiilor partenere, îndeosebi din Marea Britanie.

La acest moment, în țară sunt 12 fundații comunitare, fiecare dintre ele adoptând un set comun de standarde și principii de funcționare, menite a asigura sisteme participative de conducere și administrare, procese transparente de acordare de finanțări și dezvoltare de programe comunitare ori a contribui la dezvoltarea locală a filantropiei.

BUTON DECSARCA STANDARDE FCTF