Cine suntem. De ce o Fundație Comunitară?

 Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF) este o instituţie locală care funcționează ca un mecanism de identificare a nevoilor, dar și a oportunităților, propune strategii, crează mediul pentru sprijinirea și dezvoltarea comunității și urmărește în activitatea sa beneficiul public. FCTF stimulează spiritul filantropic, implicarea de orice manieră în proiectele și campaniile propuse, prin dedicarea rezultatelor exclusiv comunității și printr-o administrare atentă și transparentă.

Misiunea Fundaţiei Comunitare Ţara Făgăraşului este de a inspira şi de a susţine iniţiative locale, de a mobiliza resurse şi de a aduce împreună oameni şi organizaţii care să aibă dorinţa şi capacitatea să contribuie pe termen lung la dezvoltarea de comunităţi generoase, responsabile, solidare şi încrezătoare în propriul lor viitor.

Obiectivele FCTF sunt:

 • Să susțină spiritul activ și inițiativele locale care contribuie la consolidarea comunităților și creșterea calității vieții în regiune;
 • Să motiveze și să încurajeze filantropia și implicarea în comunitate pentru realizarea idealurilor și adresarea problemelor comunităților din regiune;
 • Să gestioneze într-un mod transparent și etic resursele identificate pentru adresarea nevoilor comunității;
 • Să cunoască și să analizeze evoluția comunităților din regiune și să le susțină în vederea atingerii potențialului de dezvoltare;

Domenii de activitate:

 • Asistență și dezvoltare comunitară;
 • Patrimoniu, arhitectură și urbanism;
 • Cultură populară și tradiții locale;
 • Calitatea vieții și stil de viață;
 • Educație, tineret și sport;
 • Cercetare științifică (arheologie, istorie, sociologie, antropologie socială și culturală, economie, etc.);
 • Ecologie și dezvoltare durabilă (energie verde, protecția mediului, valorificarea resurselor locale, etc.);
 • Turism (rural, cultural, ecumenic, etc.);
 • Business și dezvoltare economică;
 • Gastronomie;

Valori: 

 • Transparență -Transparență – credem într-un management transparent care oferă donatorilor  și beneficiarilor de a fi informați despre modul folosirii resurselor și despre rezultatele obţinute;
 • Comunitate – credem în comunitate. Credem că pentru realizarea noastră important să fim împreună, să ne bucurăm de ceea ce suntem și de ceea ce reușim să creăm impreună. Credem că o comunitate reală ne poate oferi atât mândria de a aparține acasă și o viață de calitate, cât și ocazia de a deveni, de a crea o valoare adăugată pentru comunitatea noastră și pentru întreaga lume;
 • Cunoaștere – credem în datoria pe care o avem de a ne informa despre ce se întâmplă și în jurul nostru și de a investi în a înțelege dinamica și evoluția comunităților noastre. Credem într-o acțiune bazată pe o înțelegere aprofundată a contextului local și de asemenea credem în acest context local, care are un potential aparte pentru a genera cunoaștere;
 • Autenticitate – credem în noi și în capacitatea noastră, a oamenilor din Țara Făgărașului și împrejurimi, de a împleti un trecut uneori frumos, uneori amar, cu o zi de azi care să ne aducă bucurie. Bucurie pentru că suntem și pentru suntem împreună.