Fundația Comunitară Țara Făgărașului este operator de date cu caracter personal, înregistrat la ANSPDCP cu nr. 33955.

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE în baza autorizației emise de A.N.S.P.D.C.P., înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 33955, FUNDAȚIA COMUNITARĂ ȚARA FĂGĂRAȘULUI (FCTF) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate si manuale, cu scopul colectării de donații prin intermediul Programului de donații si sponsorizări. Vă informăm că, potrivit Legii 677/2001, nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare înscrierii în Programul de donații și sponsorizări și operațiilor ce se vor efectua ulterior. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile FCTF în ceea ce privește Programul de donații și sponsorizări. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator și sunt comunicate numai partenerilor contractuali din cadrul Programului de donații și sponsorizări, Fundației Comunitare Țara Făgărașului și băncilor – parteneri contractuali ai Fundației Comunitare Țara Făgărașului. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată conducerii FUNDAȚIEI COMUNITARE ȚARA FĂGĂRAȘULUI. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.