Misiune și obiective

Misiunea Fundaţiei Comunitare Ţara Făgăraşului este de a inspira şi de a susţine iniţiative locale, de a mobiliza resurse şi de a aduce împreună oameni şi organizaţii care să aibă dorinţa şi capacitatea să contribuie pe termen lung la dezvoltarea de comunităţi generoase, responsabile, solidare şi încrezătoare în propriul lor viitor.

Obiectivele Fundației Comunitare Țara Făgărașului sunt:

 •  Să susțină spiritul activ și inițiativele locale care contribuie la consolidarea comunităților și creșterea calității vieții în regiune;
 • Să motiveze și să încurajeze filantropia și implicarea în comunitate pentru realizarea idealurilor și adresarea problemelor comunităților din regiune;
 • Să gestioneze într-un mod transparent și etic resursele identificate pentru adresarea nevoilor comunității;
 • Să cunoască și să analizeze evoluția comunităților din regiune și să le susțină în vederea atingerii potențialului de dezvoltare;

Domenii de actiune:

 • Asistență și dezvoltare comunitară;
 • Patrimoniu, arhitectură și urbanism;
 • Cultură populară și tradiții locale;
 • Calitatea vieții și stil de viață;
 • Educație, tineret și sport;
 • Cercetare științifică (arheologie, istorie, sociologie, antropologie socială și culturală, economie, etc.);
 • Ecologie și dezvoltare durabilă (energie verde, protecția mediului, valorificarea resurselor locale, etc.);
 • Turism (rural, cultural, ecumenic, etc.);
 • Business și dezvoltare economică;
 • Gastronomie;

Valori:

 • Transparență: credem într-un  management  transparent  care  oferă posibilitatea  comunității,  donatorilor   și  beneficiarilor  de  a  fi  informați despre modul folosirii resurselor și despre rezultatele obţinute;
 • Comunitate: credem  în  comunitate.  Credem  că  pentru  realizarea noastră individuală este important să fim împreună, să ne bucurăm de ceea ce suntem și de ceea ce reușim să creăm impreună. Credem că o comunitate reală  ne  poate oferi  atât  mândria de a aparține acasă și o viață de calitate, cât și ocazia de a deveni, de a crea o valoare adăugată  pentru  comunitatea  noastră  și  pentru  întreaga lume;
 • Cunoaștere: credem  în  datoria  pe  care  o  avem  de  a  ne  informa despre ce se întâmplă cu noi și în jurul nostru și de a investi în a înțelege dinamica și  evoluția comunităților  noastre.  Credem într-o acțiune bazată pe o înțelegere aprofundată a contextului local și deasemenea  credem  în  acest  context  local,  care  are  un  potential aparte pentru a genera cunoaștere;
 • Autenticitate: credem în noi și în capacitatea noastră, a oamenilor din Țara Făgărașului  și  împrejurimi,  de a împleti  un trecut uneori frumos, uneori amar, cu o zi de azi care să ne aducă bucurie. Bucurie pentru că suntem și pentru suntem împreună;