Într-un sat din România s-a organizat, în premieră, cea de-a 10-a ediție a Cercului de Donatori. Este vorba de satul Jibert din Făgăraș, unde 3 proiecte ale satului respectiv au fost prezentate în fața oamenilor din sat care s-au adunat să le susțină. Toate proiectele și-au depășit targeturile propuse.

Primul proiect a fost propus de Şcoala Gimnazială Jibert – “Conştientizarea importanţei Marii Uniri de la 1918 în rândul elevilor”, proiect ce își propune atragerea tinerilor spre şcoală prin participarea la activităţi extraşcolare şi totodată prevenirea abandonului şcolar prin şansa oferită tinerilor de a desfăşura activităţi atractive. Pentru un buget de 1.000 lei, s-au obținut promisiuni de plată de 1.300 lei.

Cel de-al doilea proiect prezentat este susţinerea Ansamblului folcloric Plaiurile Jibertului, înfiinţat în anul 2017, la iniţiativa Primăriei şi a Consiliului Local Jibert. Ansamblul a susţinut într-un an peste 15 spectacole, participând și la evenimente culturale în Belgia și Grecia, unde a reprezentat cu succes județul Braşov.

Prin suma obţinută la Cercul de Donatori, Ansamblul vrea să cumpere pălării tradiționale și ilice pentru băieţi, acestea fiind mereu împrumutate de la colegii dansatori din alte ansambluri.

Din bugetul propus de 1.000 lei s-au obținut promisiuni de plată de 1.300 lei.

Proiectul numărul trei este înfiinţarea Asociaţiei Culturale Jibert. prin care vor fi sprijinite activităţi culturale, sociale, de promovare a zonei, a meşteşugarilor, implicarea voluntară a comunităţii, atragerea de donaţii şi sponsorizări, atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte finanţate de la bugetul local, judeţean, guvernamental, fonduri europene sau diferite finanţări private ale marilor companii sau ale altor O.N.G.-uri.  

Din bugetul propus de 1.000 lei, s-au obținut promisiuni de plată de 1.850 lei.