Institutul de Cercetare Făgăraș aduce o schimbare proaspătă în comunitătea noastră. Dezvoltă cu pași mici aspirații mari.

România este o țară cu carențe sesizabile privind cercetarea și analiza de calitate. Pornind de la situația școlilor, problema lipsei de investiție în ceea ce presupune educația aprofundată se resimte zilnic, în viața fiecăruia dintre noi. O comunitate ce nu are capacitatea și posibilitatea să analizeze ce se întâmpla cu oamenii, cu firmele sau cu orice fenomen din cadrul ei, devine confuză, neînțelegând provocările cu care se confruntă. Observând această situație, Institutul are obiectivul de a cerceta și analiza fenomenele petrecute la nivelul comunității țintă.

„Am dori să contribuim la o comunitate ce valorizează înțelegerea propriilor probleme și propriilor succese, ca per ansamblu să creăm o comunitate de învățare. Ne-am dori să jucăm un rol în susținerea zonei Făgărașului în a fi mai inovatoare, mai creativă. Pentru asta țintim către oamenii deschiși la învățare”,a declarat Ștefan Cibian, unul dintre fondatorii Institutului.

Făgărașul se regăsește într-un impas al dezvoltării, aflându-se într-o tendință descendentă, de mulți ani, din perspectiva populației și a economiei locale. Contextul economic global, determinat de o economie în schimbare, accentuează nevoia orașului de a își regândi strategia de creștere economică și demografică. Rolul Institutului intervine prin studiu,  având scopul de a genera creativitate, inovație, invenții și tehnologie, elemente care stau la baza unei noi economii conectată la nivel global.

O organizație care să facă cercetare cum ar trebui făcută

Institutul s-a fondat pe baza unei rețele internaționale, reunind cercetători și practicieni din peste 10 țări. Valoarea adăugată pe care o generează această rețea, este cea de învățare interdisciplinară aducând împreună cercetători și experți din domenii precum antropologie, arhitectură, biologie, biogenetică, chimie, dezvoltare internațională, economie, geografie, informatică, inginerie, istorie, politici publice, silvicultură, sociologie, studii militare, științe politice, relații internaționale și teologie. Fiind domenii foarte diferite, scopul Institutului este de a genera proiecte și cunoaștere, prin programe de cercetare și inițiative educaționale interdisciplinare.

„Motivul meu principal de a contribui la dezvoltarea  acestui Institut este pentru a construi o organizație care să facă cercetare așa cum ar trebui făcută. Rețeaua internațională este însuși institutul. Orice organizație există prin oamenii săi. Institutul aduce împreună persoane care pot avea opinii informate și pot analiza ce se întâmplă pe multe arii dintr-o societate. Ce încercăm să facem este să dezvoltăm această rețea de profesioniști, care să se raporteze la diverse teme de interes și să genereze analize, dezbatere, evenimente cât mai variate, care să implice comunitatea pentru a-i crește capacitatea de înțelegere a provocărilor cu care se confruntă”, a adăugat Ștefan.

De la înființarea Institutului, în 2017, s-au  conturat treptat inițiative educaționale și de cercetare. Primul proiect confruntă una dintre cele mai semnificative provocări ale Făgărașului: emigrarea populației și diaspora. În colaborare cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului și MKBT: Make Better, echipa Institutului a analizat migrația din Țara Făgărașului, în alte țări sau în alte localități din România. La baza acestei analize au stat luni întregi de realizat interviuri, chestionare și discuții cu persoane din Țara Făgărașului are au experiența migrației. Raportul produs de Institut se axează pe motivele plecării, impresiile experienței unui nou loc, cele ale întoarcerii în zonă și disponibilitatea de implicare în comunitate a celor plecați.  Acesta este menit să susțină Fundația Comunitară Țara Făgărașului în facilitarea implicării civice și filantropice a celor din diaspora, pe baza dorinței lor de a se reconecta cu zona natală. „În urma acestui raport sper să putem oferi mai multe oportunități celor plecați, pentru a fi activi în comunitate,” declară unul dintre inițiatori.

Un alt subiect actual abordat de Institut privește limitările curente la libertatea de exprimare a jurnaliștilor și liderilor societății civile. Manifestându-se la nivel global, cenzura se transformă în știri false și propagandă toxică, tot mai amplă, ce poate destabiliza state întregi, având exemple precum Franța, Ungaria sau Statele Unite. În vizorul echipei Institutului se află situația din România, care este analizată alături de cea din Austria, Bulgaria și Croația, în parteneriat cu Universitatea din Viena și alte asociații din țările vizate. Demersul are scopul de a dezvolta un set de instrumente pentru liderii societății civile și a jurnaliștilor afectați de această situație.

Tot legat de societatea civilă, Institutul, în parteneriat cu organizații din Turcia, Portugalia și Ungaria,   este în procesul creări unui inventar de pentru analiza impactului în societate al organizatiilor neguvernamentale mici și medii.

Institutul pregătește și alte proiecte pentru viitor. Unul dintre ele vizează educația civică a tinerilor din comunitate și  presupune susținerea prin resurse umane și materiale unei echipe de 15 elevi și studenți, care să facă cercetare avansată în științe sociale pe diferite teme de interes. Tinerii vor primi îndrumare din partea unor experți pe ariile ce și le vor alege, experiență care să ofere o formare intensivă  în ceea ce înseamnă științele sociale și design și metode de cercetare. Durata acestui proiect  este de un an, la finalul căruia tinerii vor publica lucrările realizate. De asemenea, rețeaua Institutului plănuiește o școală de vară la Făgăraș, care să conecteze tineri, cercetători, practicieni și persoane interesate de temele propuse, pentru a oferi o experiență educațională de calitate participanților.

„Rolul Institutului e să ofere un cadru în care diverși cercetători să vină împreună. Cred că aceasta este o abordare utilă deoarece în momentul în care apar mai multe comparații între ce se întâmplă aici și în alte părți, în momentul în care vin aici, pe termen scurt sau lung, oameni care fac cercetare pe diverse subiecte, prezența lor se va face simțită și în comunitate prin modul în care oamenii vor discuta și înțeleg ce se petrece în jurul lor,” ne mai comunică Ștefan.

Încrederea în rolul cunoașterii pentru o comunitate prosperă se resimte în valorile și planurile Institutului de Cercetare Făgăraș. Pornind de la idea relevanței cercetării pentru comunitate, noua inițiativă axată pe învățare, își propune să genereze idei cu impact, prin conectarea oamenilor la oameni și a informației la realitate.