Cine suntem. De ce o Fundație Comunitară?

Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF) este o instituţie locală care funcționează ca un mecanism de identificare a nevoilor, dar și a oportunităților, propune strategii, crează mediul pentru sprijinirea și dezvoltarea comunității și urmărește în activitatea sa beneficiul public. FCTF stimulează spiritul filantropic, implicarea de orice manieră în proiectele și campaniile propuse, prin dedicarea rezultatelor exclusiv comunității și printr-o administrare atentă și transparentă.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului își propune să servească toate comunitățile urbane și rurale din Făgăraș, precum și alte așezări din zonele adiacente. Numărul de locuitori care pot beneficia de asistența și programele Fundației este estimat la 145.000 de persoane.
Orașele și satele pe care le servește FCTF sunt: Beclean, Bunesti, Căța, Cincu, Comăna, Drăguș, Dumbrăvița, Făgăraș, Hârșani, Hoghiz, Homorod, Jibert, Lisa, Mândra, Părău, Poiana Mărului, Racoș de Sus, Șercaia, Șinca, Șinca Nouă, Șoarș, Ticușu, Ucea, Ungra, Victoria, Viștea, Voila și Zărnești.

Misiune:

Inspirăm şi susţinem iniţiative locale, mobilizăm resurse şi aducem împreună oameni şi organizaţii care să aibă dorinţa şi capacitatea să contribuie pe termen lung la dezvoltarea comunităţilor.

Viziune:

Țara Făgărașului este formată din comunități generoase, responsabile, solidare și încrezătoare în propriul lor viitor, cu respect față de specificul local, deschise inovației și adaptabile la nou.

Valorile:

Integritate: credem într-un management transparent și integru care oferă posibilități echitabile și non-discriminatorii comunității, donatorilor și beneficiarilor de a accesa resurse ale fundației FCTF și de a fi informați despre modul folosirii acestora;
Spirit de inițiativă: Susținem spiritul activ și inițiativele făgărășenilor de pretutindeni, ce promovează o atitudine bazată pe asumarea responsabilității proprii;
Inovație: Explorăm și promovăm practici noi, creând punți cu oameni și organizații din afară, racordând comunitatea locală la tendințe și exterior;
Generozitate: Motivăm şi încurajăm filantropia şi implicarea în comunitate, promovând și prin propriul exemplu o preocupare altruistă pentru bunăstarea şi dezvoltarea comunităților;
Comunitate incluzivă: promovăm o Țară a Făgărașului caracterizată prin acceptare și respect pentru identitatea tuturor, și susținere pentru toți oamenii care trăiesc aici;
Libertate: susținem libertatea de a contribui sub orice formă, promovând un mediu de lucru uman, non restrictiv, creativ și participativ.

Scop strategic 1: Dezvoltarea Filantropiei

FCTF va dezvolta filantropia și generozitatea în Țara Făgărașului. FCTF stimulează si sprijină filantropia locală prin atragerea și implicarea donatorilor în dezvoltarea comunității, ajutându-i pe aceștia să doneze responsabil, inovativ, strategic și să își armonizeze interesele de finanțare cu nevoile reale ale comunității pentru a obține impact maxim prin investițiile lor.

Scop strategic 2: Leadership Comunitar

FCTF va identifica și atrage atenția asupra problemelor și a oportunităților care vizează dezvoltarea Țării Făgărașului, implicând actori relevanți pentru soluționarea și, respectiv, valorificarea acestora.

Scop strategic 3: Dezvoltarea Societății Civile

FCTF va dezvolta societatea civilă din Țara Făgărașului identificând, susținând și consolidând capacitatea leaderilor, grupurilor de inițiativă și ONG-urilor locale astfel încât leaderii și organizațiile sunt mai implicate, mai conștiente de valoare lor, mai puternice și capabile să își crească impactul în comunitățile din Țara Făgărașului.

FCTF se va axa in următorii 3 ani cu precădere pe următoarele 4 domenii de intervenție:

  • Mediu natural și construit – Fundația Comunitară își propune să susțină oameni și organizații care să facă Țara Făgărașului mai curată, mai conștientă și grijulie față de natură și biodiversitate.
  • Educație – FCTF crește capacitatea comunității de a oferi șanse egale tuturor din comunitate, de a promova inovația și gândirea critică, responsabilitatea socială, tehnologia și dezvoltarea personală și profesională.
  • Antreprenoriat și dezvoltare economică- FCTF crește capacitatea comunității de a-și asigură bunăstarea prin dezvoltarea unei economii competitive, incluzive și responsabile (care să pună în valoare resursele diverse ale zonei). Arii de activitate: susținere, colaborare în mediul de afaceri, facilitarea accesului la capital, educație și consiliere antreprenorială, incubare și accelerare afaceri, susținere/servicii suport / managementul afacerii, facilitare conectare la piețe externe (naționale/internaționale), educație filantropică/ C.S.R.
  • Arte, cultură, sport – FCTF susține dezvoltarea unor comunități creative și incluzive, dinamice și implicate, cât și  sănătoase, care se manifestă liber și curajos.

Scop strategic 4: Dezvoltarea Capacității FCTF

FCTF se va dezvolta ca organizație sustenabilă, cu o reputație pozitivă și solidă în comunitate și cu impact în dezvoltarea societății civile din Țara Făgărașului, recunoscută ca un finanțator de referință și promotor al filantropiei.

STANDARDELE FUNDAȚIILOR COMUNITARE DIN ROMÂNIA:

Fundația Comunitară Țara Făgărașului este parte a mișcării naționale de fundații comunitare, un program care a fost demarat în România în 2006 de Asociația pentru Relații Comunitare, ARC România.
Modelul de fundații comunitare este unul care în 2014 a împlinit 100 de ani în SUA și a fost adaptat la contextul local cu sprijinul organizațiilor partenere, îndeosebi din Marea Britanie.
La acest moment, în țară sunt 16 fundații comunitare, fiecare dintre ele adoptând un set comun de standarde și principii de funcționare, menite a asigura sisteme participative de conducere și administrare, procese transparente de acordare de finanțări și dezvoltare de programe comunitare ori a contribui la dezvoltarea locală a filantropiei.
www.fundatiicomunitare.ro
www.wikipedia.org/wiki/Community_foundation