Valabil nu doar pentru Făgăraș sau zona Țării Făgărașului este că tinerii sunt o infinită resursă pentru comunitate. Suntem la fel de conștienți că, fără susținere și fără un mediu propice dezvoltării acestora, viitorul — atât al nostru, cât și al lor — nu poate deveni mai luminos și mai dătător de speranță. Lansăm astfel un nou apel pentru viitori bursieri ai Fondului de Burse Bilka „Pentru educaţie în Ţara Făgăraşului”, ai cărui beneficiari vor fi elevi cu rezultate bune la învățătură și situație materială precară pe care Fundația Comunitară Țara Făgărașului alături de sponsorul Bilka, se angajează atât să îi sprijine financiar pentru anul școlar în curs, cât și să îi implice în acțiuni de voluntariat și dezvoltare personală în aria de interes și activitate a fundației noastre.

Programul este activ începând cu 24 septembrie 2019, iar data-limită pentru trimiterea aplicațiilor este 16 octombrie 2019. Bursierii selectați vor fi anunțați în data de 24 octombrie 2019. Sunt eligibili tineri, cetățeni români cu domiciliul în Țara Făgărașului, care studiază la unităţi de învăţământ. Vom considera  aplicațiile venite din partea elevilor care sunt în clasele V– XII în anul școlar 2019-2020.

Aplicantul trebuie să fi promovat anul școlar anterior, iar mediile generale anterioare trebuie să fie mai mari de 8.00. Venitul pe membru de familie în ultimele 3 luni să nu depășească 900 lei/lună și, extrem de important, aplicantul să se fi implicat în activități școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi prin documente.

Suma va fi oferită la începutul fiecărui semestru sub formă de produse pe baza listei întocmită de bursier sau de părintele/tutorele acestuia, aici incluzând: transport, cărți, rechizite, masă, cazare/cămin, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă personală, taxe participare la concursuri sau tabere, precum și orice alte costuri necesare activităților curriculare și extracurriculare.

În procesul de selecție se vor considera următoarele aspecte: mediile ultimilor doi ani școlari absolviți, nevoia financiară, nivelul de implicare în dezvoltarea personală și profesională proprie și motivația aplicantului.

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele: formularul de aplicare completat și care poate fi descărcat de AICI, o scurtă motivație prin care aplicantul se prezintă și vorbește despre pasiunile sale, o scrisoare de recomandare din partea unui profesor, foaia matricolă cu toate mediile pe anii școlari anteriori, documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare din ultimii doi ani. În plus, tinerii vor completa dosarul cu exemple din munca lor, adăugând copii xerox ale lucrărilor realizate de ei sau fotografii pentru lucrările care nu pot fi fotocopiate.

În plus, sunt necesare documente la zi care să evidențieze nivelul venitului pe membru de familie: adeverinţă de salariu/venit, adeverință de șomaj/cupoane de pensie pe ultimele 2 luni de la părinți, adeverință de la Administrația Fiscală care atestă veniturile din activități independente, declarație pe proprie răspundere din partea unui părinte că nu există alte venituri, acte justificatoare dacă unul sau ambii părinți sunt decedați/divorțați.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului va semna cu bursierul un contract care stabilește drepturile și obligațiile părţilor, iar bursierul își asumă poziția de voluntar pentru activitățile desfășurate în timpul anului care necesită ajutorul lui, în funcție de programul și disponibilitatea acestuia, spre a interacționa și a cunoaște mai bine comunitatea din care face parte.