Această ediție a  Fondului de Burse pentru Excelență este susținută de către compania SC Electroblue SRL și se adresează  elevilor înscriși în clasele IX-XII care studiază la unitățile de învățământ din orașele aflate pe raza Țării Făgărașului (Făgăraș, Rupea, Victoria, Zărnești).

Valoarea fondului este de 9500 de lei, sumă care va fi direcționată în vederea acordării a două burse pentru elevi de liceu din Țara Făgărașului care sunt pasionați de IT/robotică, electro-mecanică, au rezultate deosebite și s-au remarcat prin talentul și rezultatele muncii lor.

Pentru a putea obține o bursă, liceenii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă rezultate deosebite la materia/materiile informatică, matematică, fizică/mecanică etc.

  • să aibă media generală pe anul școlar anterior (anul școlar 2021-2022) mai mare de 8,50 / să aibă media la Evaluarea Națională, pentru elevii de clasa a IX-a, cel puțin 8,50

  • să fie implicat(ă) în activități școlare și extrașcolare și să poată dovedi implicarea prin documente justificative

În plus, o situație socio-economică dificilă va fi avută în vedere ca un criteriu suplimentar în procesul de jurizare.

Valoarea unei burse este de 4.750 de lei / an și se acordă într-o singură tranșă, în data de 13 ianuarie 2023. Bursa poate fi utilizată pentru acoperirea costurilor de susținere a activității școlare și extrașcolare (echipamente care ajută la îmbunătățirea performanței educaționale, costuri cu transportul școlar, costuri cu manuale, culegeri, rechizite, cursuri de perfecționare, costuri cu cazarea / hrana, costuri pentru participarea la concursuri / tabere educaționale / ateliere de lucru / conferințe, costuri cu obținerea unor certificate de limbă / certificate de competențe).

Liceenii interesați se pot înscrie în procesul de selecție până pe 16 decembrie 2022. Mai multe detalii despre documentele necesare și procesul de înscriere sunt disponibile la https://fundatiactf.ro/fonduri/fondul-de-burse-pentru-excelenta-2023/