Fundația Comunitară Țara Făgărașului salută eforturile susținute ale societății civile din România, mobilizată impresionant în ultimele zile pentru a sprijini refugiații de la granițele țării noastre, care fug de războiul din Ucraina.

Pentru a veni în sprijinul eforturilor umanitare pe care țara noastră le depune, punem la dispoziția comunității locale din Țara Făgărașului platforma noastră de mobilizat resurse financiare și lansăm Fondul de urgență pentru Ucraina. Invităm toți oamenii de bine din comunitatea locală să contribuie la eforturile umanitare, donând prin platforma Fundației Comunitare Țara Făgărașului. Noi ne angajăm să administrăm aceste sume într-un mod transparent, să informăm constant comunitatea despre sumele mobilizate și să sprijinim, prin intermediul acestui Fond, eforturile umanitare pe care le depune societatea civilă din România.

Sumele mobilizate prin acest Fond vor fi direcționate către organizații non-guvernamentale care sprijină în diferite forme refugiații ucraineni, pe termen scurt, mediu și/sau lung. Fundația Comunitară Țara Făgărașului va finanța aceste organizații prin acordare de grant (finanțare nerambursabilă), conform standardelor de funcționare ale Fundațiilor Comunitare din România, cât și a procedurii de acordare de granturi. 

Pentru mai multe detalii despre Fondul de urgență pentru Ucraina sau despre alte inițiative FCTF pentru sprijinirea refugiaților, vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@fundatiactf.ro

Facem #bine #împreună!

Făgăraș Country Community Foundation welcomes the sustained efforts of civil society in Romania, impressively mobilised in recent days to support refugees from the borders of our country, who are fleeing from the war in Ukraine.

In order to support the humanitarian efforts that our country is making, we make available to the local community in Făgăraș our platform to mobilise financial resources through the Emergency Fund for Ukraine.

We invite all good people from the local community to contribute to the humanitarian efforts, donating through the platform of the Făgăraș Country Community Foundation. We are committed to managing these amounts in a transparent manner, to constantly inform the community about the sums mobilised and to support, through this Fund, the humanitarian efforts made by the Romanian civil society.

The amounts mobilised through this Fund will be directed to non-governmental organisations that support Ukrainian refugees in various forms. Făgăraș Country Community Foundation will finance these organisations by offering a grant (non-reimbursable financing), according to the operating standards of the Community Foundations in Romania, as well as according to the grantmaking procedure.

For more details about the Emergency Fund for Ukraine or other Făgăraș Country Community Foundation initiatives to support refugees, please contact us at the email address office@fundatiactf.ro.

We’re doing #bine #împreună!