Fondul Carpathia, program al Fundației Conservation Carpathia este implementat la nivel local de Fundația Comunitară Țara Făgărașului. Este un program de finanțare anual ce oferă granturi nerambursabile și burse, ONG-urilor, grupurilor de inițiativă și elevilor din comunitățile Țării Făgărașului. Prin acest fond, categoria granturi, lansăm înscrierile pentru proiecte ce vizează educația pentru mediu, biodiversitate, care au în centru natura din Țara Făgărașului.
0.00 lei donați
0 Donors

Misiunea Fundației Comunitare Țara Făgărașului este aceea de a aduce împreună resurse prețioase, punând la aceeași masă oameni  și organizații care să aibă dorinţa şi capacitatea să contribuie pe termen lung la dezvoltarea comunităţii noastre.

De asemenea, credem că progresul unei comunități este asigurat de educație și implicare, prin acțiuni cu impact care să genereze motivație, încredere, sprijin și inspirație pentru tineri și de aceea de-a lungul anilor am inițiat, dezvoltat și implementat, împreună cu finanțatori și parteneri, o serie de programe de finanțare pe câteva arii strategice (educație, mediu natural și construit, artă, sport, cultură).

Fondul Carpathia, program al Fundației Conservation Carpathia este implementat la nivel local de  Fundația Comunitară Țara Făgărașului. Este un program de finanțare anual ce oferă granturi nerambursabile și burse, ONG-urilor, grupurilor de inițiativă și elevilor din comunitățile Țării Făgărașului. Prin acest fond, categoria granturi, lansăm înscrierile pentru proiecte ce vizează educația pentru mediu, biodiversitate, care au în centru natura din Țara Făgărașului.

Fundația Conservation Carpathia contribuie la conservarea și refacerea ecosistemelor naturale din Munții Carpați, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale. Din anul 2009 și până astăzi, proiectul a salvat de la exploatare peste 27.000 de hectare de păduri și pășuni alpine în sud-estul Carpaților Meridionali și a refăcut peste 1.800 de hectare de pădure, prin plantarea a peste 3.5 milioane de puieți, a creat o zonă de management cinegetic activ pe o suprafață de 78.000 ha și contribuie la bunăstarea comunităților din vecinătatea pădurilor protejate prin proiecte sociale, de educație și de dezvoltare de afaceri verzi.

Țara Făgărașului fiind o zonă preponderent rurală, situată într-o zonă recunoscută și apreciată  pe plan internațional în ceea ce privește natura, fauna și flora, este de datoria noastră a întregii comunități să protejăm ceea ce avem, să oferim comunității instrumente pentru a se implica și să creștem noile generații de tineri conștienți de importanța protejării ei.

Pornind de la această convingere, ne propunem împreună cu finanțatorul și partenerul nostru Fundația Conservation Carpathia, ca an de an, să acordăm granturi, sub formă de finanțări nerambursabile, organizațiilor non-guvernamentale, instituțiilor școlare și grupurilor de inițiativă din Țara Făgărașului care să-i sprijine în dezvoltarea și implementarea de proiecte educaționale și/sau de conștientizare din domeniile: natură curată, consum responsabil de resurse, biodiversitate.

Scopul programului este creșterea interesului față de protecția naturii și îmbunătățirea calității vieții membrilor comunităților din Țara Făgărașului, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv asupra acestora.

Misiunea programului este să sprijine dezvoltarea de comunități sustenabile, responsabile și prospere în jurul Munților Făgăraș

Viziunea programului este crearea unor comunități reprezentative, care să se implice activ și să ia decizii în favoarea conservării biodiversității și a dezvoltări durabile a zonei.

Ce ne propunem?

Prin Fondul Carpathia, secțiunea Granturi (finanțări nerambursabile), ne propunem să susținem organizații non-guvernamentale, instituții școlare și grupuri de inițiativă din Țara Făgărașului care manifestă interes în domenii legate de conservarea biodiversității și ecologie. Prin intermediul acestui fond sprijinim proiecte care să crească gradul de implicare al membrilor comunităților în probleme legate de protecția naturii.

Buget

Valoarea totală a Fondului Carpathia – Secțiunea Granturi este de 106.530 lei.

Bugetul minim aprobat unui proiect  va fi în valoare de 12.000.

 

Obiectivele Fondului Carpathia:

 1. Acordarea a minim 5 granturi (finanțări nerambursabile) în cadrul celei de a doua ediții a fondului.
 2. Încurajarea ONG – urilor din comunitate, a instituțiilor școlare și grupurilor de inițiativă de a dezvolta și implementa proiecte care propun soluții „la firul ierbii” privind:
 • educație pentru natură
 • conștientizarea privind importanța biodiversității
 • consum responsabil de resurse
 • agricultură ecologică
 • rezolvarea conflictelor om – carnivore mari
 • gestionarea deșeurilor
 • schimbări climatice
 • protecția florei și a faunei

Cine poate aplica?

 • Organizații non-guvernamentale, inclusiv asociații de părinți sau absolvenți ai liceelor din Țara Făgărașului
 • Instituții Școlare din Țara Făgărașului
 • Grupuri de inițiativă formate din echipe de pasionați de natură, biologie, geografie din medii profesionale diverse, profesori și învățători, echipe de elevi de liceu sau/și studenți, etc.
 • Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus);

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect.

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

▪ Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;

▪ Cheltuieli legate de ateliere / excursii / evenimente (închiriere de spaţii, echipamente etc.);

▪ Achiziții de echipamente și materiale didactice;

▪ Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;

▪ Consumabile (ex: hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);

▪ Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;

▪ Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);

▪ Cheltuieli de coordonare și management de proiect – nu mai mult de 10% din bugetul total;

▪ Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

Cum aplici?

Înscrierea proiectelor se va desfășura în patru etape:

 1. Descarcă Scrisoarea de Intenție și prezintă-ți ideea ta de proiect, răspunzând la întrebările adresate. Trimite-o până în data de 27 februarie 2024, ora 16.00 la adresa de email  adelina.iancu@fundatiactf.ro
 2. După ce vei primi pe email confirmarea acceptării acesteia, în perioada 27 februarie  – 14 martie vei fi invitat la un mini-interviu (în format fizic sau online) pentru a ne cunoaște și pentru a te ajuta (dacă e cazul) în rafinarea ideii de proiect și asistență în completarea formularelor de aplicare finale.
 3. Următoarea etapă este cea a completării Formularul de înscriere împreună cu Formularul de Buget și calendarul de activități Termenul limită pentru trimiterea acestora este 22 martie 2024, ora 23:59.
 4. Jurizarea de către Comisia de Evaluare a aplicațiilor primite

! Trimiterea Scrisorii de Intenție este cu termen de obligativitate în vederea acceptării ulterioare a Formularului de Înscriere final.

În perioada dintre data lansării acestei ediții a Fondului Carpathia și termenul limită pentru depunerea proiectelor (respectiv 12 februarie – 22 martie 2024), echipa FCTF va organiza consultări online cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații, în baza unei programări prealabile pe e-mail (adelina.iancu@fundatiactf.ro), la care te încurajăm să participi.

„Fondul Carpathia” a fost lansat în 2023 și a oferit o finanțare de 59.468 lei pentru 4 proiecte.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Iancu Adelina, coordonatorul programului la numărul de telefon 0767938708 sau pe email: adelina.iancu@fundatiactf.ro.

 

Mai multe detalii despre criteriile, modalitatea de înscriere, etapele și procesul de selecție se găsesc în Ghidul de finanțare.

 

 

 

 

 

Donația ta
Details