Fondul de burse BEPCO este un program de finanțare anual ce oferă burse elevilor de liceu din Țara Făgărașului. Fondul susține în mod deosebit elevi pasionați domeniul energetic, tehnic și mecanic.
0.00 lei donați
0 Donors

Misiunea Fundației Comunitare Țara Făgărașului este aceea de a aduce împreună resurse prețioase, punând la aceeași masă oameni  și organizații care să aibă dorinţa şi capacitatea să contribuie pe termen lung la dezvoltarea comunităţii noastre.

De asemenea, credem că progresul unei comunități este asigurat de educație și implicare, prin acțiuni cu impact care să genereze motivație, încredere, sprijin și inspirație pentru tineri și de aceea de-a lungul anilor am inițiat, dezvoltat și implementat, împreună cu finanțatori și parteneri, o serie de programe de finanțare pe câteva arii strategice (educație, mediu natural și construit, artă, sport, cultură).

Fondul de burse BEPCO este un program de finanțare anual ce oferă burse elevilor de liceu din Țara Făgărașului. Fondul susține în mod deosebit elevi pasionați domeniul energetic, tehnic și mecanic.

Scopul programului este să creștem apetitul elevilor pentru industria energetică și să le oferim oportunități noi de învățare prin sprijinirea proiectelor educaționale. Ne angajăm să investim în educația lor, promovând o abordare multidisciplinară și oferind acces la resurse și experiențe care să îi inspire și să îi motiveze să exploreze această industrie esențială.

Misiunea programului este de a susține formarea profesională a elevilor și a le oferi deschidere către  oportunități noi de învățare, prin creșterea accesului la informații și experiență menite sa stimuleze gândirea critică și creativitatea. Dorim să inspirăm elevii să fie inovatori și să abordeze cu curaj provocările complexe ale viitorului în domeniul energiei.

Viziunea programului este de a deveni un catalizator pentru dezvoltarea viitoarelor generații. Schimbarea în bine de mâine începe cu educația de azi. Programul își propune să creeze o comunitate reprezentativă de tineri și copii, care să fie pregătiți să devină lideri în industria energetică. Vrem să fim un pilon central în promovarea educației în acest domeniu, contribuind la formarea unei forțe de muncă calificate și motivate. Prin Bursele Bepco ne  propunem să descoperim și să susținem elevii cu rezultate școlare bune care manifestă interes în domenii legate de energetică, mecanică, electrică.

Obiectivele Burselor Bepco:

 1. Inițierea unui sistem de burse în valoare de 30.000 lei, prin intermediul căruia susținem financiar un număr de 6 elevi din clasele IX – XII de la licee din Tara Făgărașului
 2. Încurajăm tinerii liceeni să se îndrepte spre cariere în domeniul energetic, tehnic și mecanic.

Criterii de eligibilitate

Vom lua în considerare doar aplicațiile venite din partea elevilor din clasele  IX – XII care studiază la  liceele și colegiile din Țara Făgărașului

Condiții de obținere a unei burse:

 • Media generală pe anul școlar anterior să fie mai mare de 7.00
 • Completarea și trimiterea: formularului de înscriere, copie după foaia matricolă (sau adeverință de la școală) cu media generală a anului școlar trecut
 • Realizarea unui proiect practic și prezentarea acestuia în fața unui juriu. Tema proiectului va fi comunicată ulterior, după aplicarea la fond. La proiect se va lucra în echipe de câte doi elevi, echipele vor fi stabilite de către membri Fundației Comunitare Țara Făgărașului.
 • Implicarea aplicantului în activități școlare și extrașcolare până la data de 01 martie 2024, pe care să le poată dovedi prin documente poate reprezenta un avantaj

Bursele vor fi acordate în urma unui proces de jurizare de către o comisie formată din membri ai Fundației Comunitare Țara Făgărașului, doi reprezentanți ai sponsorului și specialiști în domeniul energetic.

Valoarea bursei

Valoarea unei burse este de 5000 lei/an.

Perioada de acordare a bursei

Perioada de acordare a bursei este aprilie 2024 – noiembrie 2024. Bursele se vor acorda într-o singură tranșă . Bursa va fi virată doar într-un cont bancar. Astfel, elevii admiși în Fondul de Burse Bepco vor prezenta contul bancar al unui tutore  atunci când vor semna contractul.

Ce costuri acoperă bursele?

Bursa va putea fi utilizată pentru acoperirea costurilor de susținere a activității școlare și extrașcolare (echipamente care asigură buna funcţionare a experienței educaționale, transport școlar, manuale, culegeri, rechizite, cursuri de perfecționare, cazare/ cămin, cantină, participare la concursuri/ tabere educaționale, obținerea unor certificate de limbă sau a unor competențe etc.).

Procesul de selecție

În selecția aplicanților se vor considera următoarele aspecte:

 • Media generală a anului școlar anterior.
 • Motivația aplicantului şi gradul de complexitate cu care este completat mini interviul.
 • Motivația aplicantului şi gradul de complexitate cu care este realizat proiectul practic.
 • Nivelul de implicare în comunitate și activități extrașcolare
 • Disponibilitatea de a participa la un stagiu de practică în cadrul companiei Bepco. Compania Bepco oferă celor 6 elevi și o experiență de învățare la sediul lor din Brașov.

Jurizarea va consta în analiza dosarelor de aplicare, a proiectului practic prezentat și un interviu individual cu fiecare echipa de proiect în parte. Decizia juriului este definitivă și incontestabilă.

După selecție toți câștigătorii vor fi anunțați telefonic, iar lista cu aceștia va fi publicată pe site-ul Fundației Comunitare Țara Făgărașului.

Mai multe detalii despre criteriile, modalitatea de înscriere, etapele și procesul de selecție se găsesc în Ghidul de finanțare.

 

 

 

Donația ta
Details