Fondul Carpathia pentru Educație și Natură este un program de finanțare anual prin care oferim granturi nerambursabile și burse grupurilor de inițiativă și elevilor din comunitățile din Țara Făgărașului. Programul este susținut de Fundația Conservation Carpathia.
0.00 lei donați
0 Donors

CE ESTE FONDUL CARPATHIA? CE SUNT BURSELE CARPATHIA?

Fondul Carpathia pentru Educație și Natură este un program de finanțare anual prin care oferim granturi nerambursabile și burse grupurilor de inițiativă și elevilor din comunitățile din Țara Făgărașului. Programul este susținut de Fundația Conservation Carpathia.

Prin Bursele Carpathia, parte a Fondului, Fundația Comunitară Țara Făgărașului și Fundația Conservation Carpathia își propun să descopere și să susțină elevii cu rezultate școlare deosebite, care arată interes pentru domeniile legate de conservarea biodiversității și ecologie.

Bursele vor fi acordate unui număr de 10 elevi, în urma unui proces de jurizare de către o echipă formată din reprezentanți ai FCTF și ai Fundației Conservation Carpathia și specialiști în domeniile ecologie și protecția mediului. Valoarea unei burse este de 2.500 de lei / an și se acordă în două tranșe, prima tranșă la finalul lunii decembrie și a doua tranșă la finalul lunii aprilie.

DE CE AM LANSAT ACEST NOU FOND?

Țara Făgărașului este o zonă preponderent rurală, însă natura, fauna și flora Țării Făgărașului sunt recunoscute și apreciate internațional. Din acest motiv, credem cu tărie că este datoria noastră, a comunității, să ajutăm tinerele generații să conștientizeze cât de importantă este protejarea acestei zone. Împreună cu Fundația Conservation Carpathia, partenerul și finanțatorul nostru, ne propunem ca începând cu anul 2022, să acordăm anual, 10 burse, elevilor pasionați de științele naturii (geografie, biologie, ecologie și protecția mediului).

CINE ȘI CUM POATE APLICA PENTRU BURSELE CARPATHIA?

Pot aplica pentru burse elevii din clasele a VII-a care studiază la școlile din Arpașu de Jos, Drăguș, Hârseni, Lisa, Recea, Sâmbăta de Sus, Șinca Veche, Șinca Nouă,  Ucea și Viștea.

Pentru a putea obține o bursă, elevii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă rezultate deosebite la materiile geografie și biologie (media anului școlar anterior la aceste discipline să fie peste 9,00),
  • să aibă media generală pe anul școlar anterior mai mare de 8,50,
  • să fi fost implicat în activități școlare și extrașcolare și să poată dovedi implicarea prin documente justificative.

Bursa poate fi folosită pentru: echipamente care asigură calitatea experienței educaționale, transport școlar, manuale, culegeri, rechizite, cursuri de perfecționare, cazare/cămin, cantină, participarea la concursuri/tabere educaționale, obținerea unor certificate de limbă sau de alte competențe, etc. Cel puțin 20% din valoarea bursei va fi folosită pentru pregătirea la cele două discipline (biologie și geografie).

Elevii interesați se pot înscrie în procesul de selecție până pe 25 noiembrie 2022.

Elevii care doresc să aplice vor trimite prin e-mail la adresa adelina.iancu@fundatiactf.ro următoarele documente (scanate):

  • formularul de aplicare 
  • scrisoare de motivație (1-2 pagini scrise de mână prin care explică de ce își dorește această bursă, cum îl va ajuta bursa, în ce va investi bursa, ce îl face un bun candidat pentru bursă și care sunt așteptările lui de la program)

Scrisoarea de motivație va trebui să conțină și o scurtă descriere a aplicantului, în care acesta va vorbi despre pasiunile sale și despre domeniul în care dorește să profeseze.

  • scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător / diriginte / director (ce îl recomandă pe candidat, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului)

Scrisoarea de recomandare trebuie să conțină și datele de contact ale autorului (număr de telefon, adresă de e-mail).

  • copie după foaia matricolă / adeverință de la instituția școlară la care candidatul este înscris, din care să reiasă media notelor pe anul școlar anterior și mediile generale în anul școlar anterior la materiile biologie și geografie
  • opțional, copii după documente / diplome care să ateste participarea candidatului la activități școlare și extrașcolare (olimpiade și concursuri naționale sau internaționale, activități educaționale, activități cu tematica ecologie și protecția mediului, cursuri suplimentare, activități artistice precum fotografie, teatru, etc.)

Candidații vor completa dosarul cu exemple din munca lor (desene, picturi, fotografii, etc.) sau fotografii ale lucrărilor care nu pot fi fotocopiate (machete, sculpturi, tablouri etc.), dacă ele există.

CALENDAR

4 – 25 noiembrie 2022: perioada de înscriere

26 noiembrie – 7 decembrie 2022: perioada de jurizare și selecția beneficiarilor

8 decembrie 2022: publicarea rezultatelor procesului de jurizare și anunțarea bursierilor

9 – 21 decembrie 2022: semnarea contractelor de finanțare

23 decembrie 2022: transferul primei tranșe a burselor

22 decembrie 2022 – 15 iunie 2023: implementare și monitorizare

aprilie 2023: transferul celei de-a doua tranșe a burselor

30 iunie 2022: termenul limită pentru trimiterea raportării

Pentru mai multe informații despre Bursele Carpathia, vă invităm să luați legătura cu Adelina Iancu la adresa de email adelina.iancu@fundatiactf.ro

***

Despre Fundația Comunitară Țara Făgărașului

Misiunea Fundației Comunitare Țara Făgărașului este aceea de a aduce împreună resurse prețioase, punând la aceeași masă oameni  și organizații care să aibă dorinţa şi capacitatea să contribuie pe termen lung la dezvoltarea comunităţii noastre. Suntem convinși că progresul unei comunități este asigurat de educație și implicare, prin acțiuni cu impact care să genereze motivație, încredere, sprijin și inspirație pentru tineri și de aceea de-a lungul anilor am inițiat, dezvoltat și implementat, împreună cu finanțatori și parteneri, o serie de programe de finanțare pe câteva arii strategice (educație, mediu natural și construit, artă, sport, cultură).

Despre Fundația Conservation Carpathia

Fundația Conservation Carpathia contribuie la conservarea și refacerea ecosistemelor naturale din Munții Carpați, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale. Din anul 2009 și până astăzi, proiectul a salvat de la exploatare peste 27.000 de hectare de păduri și pășuni alpine în sud-estul Carpaților Meridionali și a refăcut peste 1.800 de hectare de pădure, prin plantarea a peste 3.5 milioane de puieți, a creat o zonă de management cinegetic activ pe o suprafață de 78.000 ha și contribuie la bunăstarea comunităților din vecinătatea pădurilor protejate prin proiecte sociale, de educație și de dezvoltare de afaceri verzi.

 

 

 

 

Donația ta
Details