Prin Fondul de Urgență Ucraina - dorim să adresăm nevoile urgente cât și pe termen mediu și lung ale persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina
0.00 lei donați
0 Donors

English version below

Fondul de Urgență Ucraina
Facem #bine #împreună!

Prin Fondul de Urgență Ucraina – dorim să adresăm nevoile urgente cât și pe termen mediu și lung ale persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina, care pot ține atât de situația locativă, nevoie de hrană, mâncare, servicii medicale, psihologice, educaționale sau juridice, nevoi ce țin de transport sau siguranța acestora sau de îndrumarea refugiaților pentru încadrarea în muncă a adulților, cât și încadrarea școlară a copiilor și adolescenților ucraineni.

Fundația Comunitară Țara Făgărașului va susține aceste nevoi prin acordarea unor finanțări nerambursabile către organizațiile non-guvernamentale implicate în aceste eforturi, sub formă de granturi. 

 

 

 

Pentru mai multe detalii despre Fondul de Urgență sau despre alte inițiative ale FCTF pentru sprijinirea refugiaților, vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@fundatiactf.ro.


 

Ukraine Emergency Fund
We’re doing #good #together!

Through the Emergency Fund for Ukraine – we want to address the urgent and medium-long term needs of the people fleeing the war in Ukraine, that can be related to their housing situation, their need for food, medical, psychological, educational or legal services, their needs related to transport, their safety, as well as guidance of migrants for the employment, as well as the educational opportunities and integration of Ukrainian children and adolescents.

Făgăraș Country Community Foundation will support these needs by providing non-reimbursable grants to non-governmental organizations involved in these efforts.

 

 

 

For more details about the Emergency Fund or other FCTF initiatives to support migrants, please contact us at the email address office@fundatiactf.ro.

Donația ta
Details