Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului îşi propune să servească toate comunităţile urbane şi rurale din Făgăraş, precum şi alte aşezări din zonele adiacente. Numărul de locuitori care pot beneficia de asistenţa şi programele Fundaţiei este estimat la 145.000 de persoane.

Misiunea noastră este să inspirăm şi să susţinem iniţiative locale, să mobilizăm resurse şi să aducem împreună oameni şi organizaţii care să aibă dorinţa şi capacitatea şă contribuie pe termen lung la dezvoltarea de comunităţi generoase, responsabile, solidare şi încrezătoare în propriul lor viitor, cu respect faţă de specificul local, deschise inovaţiei şi adaptabile la nou.

Pentru a ne dezvolta în continuare, căutăm director executiv. Vei lucra la sediul fundaţiei, în Făgăraş, 8 h/zi, începând cu martie-aprilie 2019.

Descrierea postului

Directorul Executiv asigură conducerea, organizarea şi funcţionarea fundaţiei cu eficienţă maximă prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunităţilor, angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare.

Responsabilităţi

 • Asigură managementul general al organizaţiei
 • Coordonează echipa
 • Contribuie la strângerea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor organizaţiei
 • Conduce procesul de planificare anuală/strategică
 • Stabileşte direcţiile generale de dezvoltare ale organizaţiei, alături de Consiliul Director
 • Coordonează procesele de raportare către finanţatori
 • Coordonează acordarea finanţărilor către beneficiari
 • Stabileşte, coordonează şi controlează organizarea gestiunii, contabilităţii şi a auditului
 • Gestionează bugetele şi aspectele legale ale organizaţiei
 • Identifică noi oportunităţi de dezvoltare pentru fundaţie
 • Construieşte şi menţine relaţii cu stakeholderii fundaţiei: companii, autorităţi, finanţatori, mediul non-guvernamental, donatori, etc.


Profilul candidatului

 • Studii superioare, cel puţin 2 ani de experienţă în managementul unei organizaţii non guvernamentale/ a unei echipe din mediul corporate/ non-guvernamental
 • Abilitatea de a conduce şi a motiva o echipă
 • Experienţă în atragerea şi coordonarea de fonduri
 • Experienţă în planificarea, monitorizarea şi evaluarea bugetelor
 • Capacitate foarte bună de organizare a timpului şi a sarcinilor
 • Este creativ, pozitiv şi constructiv în abordare
 • Cunoştinţe foarte bune de limba engleză
 • Are abilităţi foarte bune de operare pe computer (Windows, Office, în special Excel)
 • Are o bună cunoaştere a mediului/comunităţii făgărăşene


Beneficii oferite

 • Salariu atractiv în domeniul non-guvernamental;
 • Program personalizat de dezvoltare profesională;
 • Participarea frecventă la schimburi de experienţă, traininguri, conferinţe naţionale şi internaţionale;
 • Contribuţia pe termen lung la o schimbare a spiritului de comunitate din Ţara Făgăraşului;
 • Posibilitatea de a contribui în mod semnificativ la construcţia unei fundaţii tinere care urmăreşte să dezvolte concepte noi pentru Ţara Făgăraşului ce ţin de filantropie, implicarea comunităţii şi încurajarea iniţiativelor locale;
 • Apartenenţa la o echipă mică, atentă la procese şi rezultate.


Procesul de selecţie

Dacă eşti interesat trimite-ne CV-ul tău însoţit de un scurt paragraf prin care să ne spui de ce eşti motivat să vii în echipa noastră, la adresa office@fundatiactf.ro . Persoanele selectate vor fi invitate la un interviu.