„Fondul pentru Comunități Carpathia” este un program al Fundației Conservation Carpathia, implementat la nivel local de FCTF, care oferă anual granturi și burse ONG-urilor, grupurilor de inițiativă și elevilor din comunitățile Țării Făgărașului. FCTF lansează înscrierile pentru finanțarea proiectelor (secțiunea granturi) care au în centrul lor natura din Țara Făgărașului și vizează educația pentru mediu / biodiversitate.
Valoarea totală a „Fondului pentru Comunități Carpathia” (secțiunea granturi) este de 65.000 de lei. Bugetul minim al unui proiect este de 10.000 de lei, iar valoarea maximă este de 17.500 de lei.
Pot aplica pentru finanțarea organizațiile neguvernamentale (inclusiv asociații de părinți sau absolvenți ai liceelor din Țara Făgărașului), instituțiile școlare din Țara Făgărașului, grupurile de inițiativă pasionate de natură, biologie și/sau geografie, din medii profesionale diverse (profesori și învățători, echipe de elevi de liceu și/sau studenți, etc.) și echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).
Pentru detalii privind procesul de aplicare, eligibilitatea și calendarul programului vă rugăm să consultați Ghidul de finanțare (disponibil aici: https://fundatiactf.ro/fonduri/fondul-pentru-comunitati-carpathia/).