Prin Fondul de Urgență Ucraina – dorim să adresăm nevoile urgente cât și pe termen mediu și lung ale persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina, care pot ține atât de situația locativă, nevoie de hrană, mâncare, servicii medicale, psihologice, educaționale sau juridice, nevoi ce țin de transport sau siguranța acestora sau de îndrumarea refugiaților pentru încadrarea în muncă a adulților, cât și încadrarea școlară a copiilor și adolescenților ucraineni.